Don Rodrigo – Spain

ZM2V, 2 Modules portrait, Inclination 18° 493.138 Modules …

Darling Downs – Australia

ZM1V-ES, 6 Modules landscape, Inclination 24° 420.000 Modules …

Neuhardenberg – Germany

ZM2V, 4 Modules landscape, Inclination 25° 312.000 Modules …

Gattendorf – Germany

ZM2V, 4 Modules landscape, Inclination 20° 40.052 Modules …

Hill Farm – Great Britain

ZM1V, 2 Modules portrait, Inclination 25° 60.480 Modules …

Oxfordshire – Great Britain

ZM2V, 4 Modules landscape, Inclination 30° 21.620 Modules …

Solarautobahn A4 Niederzier – Germany

ZM2V, 3 Modules portrait, Inclination 20° 2.820 Modules …