İdeal çözüm alanları:

  • Katı atık depolama tesisleri
  • Zemin etüdü gerekmeden küçük sahalarda
  • Sert ve kayalık zeminlerde
  • Aşırı zayıf zeminlerde
  • Mevcut beton yüzeylerde